Hari ini, Microsoft telah mengeluarkan salah satu produk baru DirectX-nya iaitu Direct3D 11 khas untuk Windows 7. Versi ini dikhaskan untuk para pembangun yang mana ianya masih belum dalam versi akhir lagi untuk digunakan oleh para pengguna biasa.

Baca seterusnya...

Related Posts by Categories

0 comments